Äpplen

They are a proof that something was there and no longer is. Like a stain. And the stillness of them is boggling. You can turn away but when you come back they’ll still be there looking at you.

Diane Arbus, 1971

Citatet ovan är en bra sammanfattning av del II av Roland Barthes Camera Lucida (1980). En bok om vad som är fotografiets essens i förhållande till andra konstformer. Åtminstone så som jag förstod den engelska översättningen (Vintage 2000). Den första delen skulle jag sammanfatta ungefär att fotografiet har den egenskapen att det kan fånga aspekter, detaljer, av verkligheten som kan starkt beröra oss (“punctum”), men på ett mycket personligt plan, och helt utan samband med bildskaparens, fotografen avsikt (“studium”). Mitt “punctum” är inte ditt “punctum” o s v. Så som jag förstod det; och jag tappade bort mig i varannan mening.

(D300, 24 mm)