Hästa gård

Ensilagebalar i vinterlandskap. Hästa gård är Stockholms enda lantbruk och drivs i 4H:s regi. Gården brukar stora delar av Järvafältets kulturreservat genom odling, slåtter och bete. Bruket bibehåller ett öppet kulturlandskap som också gynnar många arter av fåglar och vilt. Mot norr övergår Järvafältet till naturreservat. Fotograferat idag.

(34 mm, f/10, 1/40 s, polarisationsfilter)

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: