Platser att längta till (II)

Ljuder socken. Uppe på berget, på andra sidan kohagen och vägen, skymtar gaveln till sockenmagasinet, som fungerar som utställningslokal för hembygdsmuseet. Morfar var kyrkoherde i socknen under ett par decennier och  från mina första år har det varit min hembygd om sommaren. Utvandrarbygd med stenrika jordar, berättade om i Vilhelm Mobergs epos. Ett landskap präglat av beteshagar, slåtterängar och mindre jordbruk utspridda i små byar längs smala skogsvägar Hägnat med stengärdesgårdar utan ände. Fotograferat i slutet av juli 2009.

(48 mm, f/18, 1/60 s)

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: