Tunnelbana till himlen

Tunnelbanan i Kista är högt belägen och vidgar begreppet “tunnel”. Här fotograferad från perrongändan i riktning mot Solna på förmiddagen den 14 januari.  Neddragen färgmättnad i efterbehandlingen.

(34 mm, f/6.3, 1/60 s)

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: