Spegling

Vad är det som gör att vissa konstverk, till exempel fotografier, gör ett så starkt intryck på mig, medan andra passerar förbi som trevliga eller försumbara upplevelser? Det funderar jag på mycket. En människa i motivet verkar ha en avgörande skillnad. Men det finns också bilder utan människor som ger starkare känslor av mänsklig närvaro än andra,  med människor i motivet (ofta då arrangerade eller icke-spontana bilder). Det är inte människans utsida som ger kraft i bilden, utan människans insida – kalla det för själ, eller mänsklig erfarenhet. Att se sin egen insida speglas i konsten eller att tycka sig riktigt känna och leva sig in i en annan människas erfarenhet. De fotografer som jag har länkar till här på sidan är just sådana som med olika grepp lyckas förmedla det till mig.

Det krävs också en originalitet. Den första anslående landskapsbilden man betraktar kan ge en stark inre upplevelse, men efter tusen fotografier med liknande kvalitet blir det bara en angenäm upplevelse som snabbt driver bort. Detsamma gäller till exempel gatufotografi, inriktad på att just fånga människor i spontana situationer i urbana, mänskligt sociala miljöer. Ständiga upprepningar ökar kraven på att fånga en helt annorlunda aspekt av det mänskliga för att förmedla en annan känsla, än just upprepning.

Petersen och Strömholm är exempel på mycket närgångna skildrare av människor och liv som jag upplever som äkta. De lyckas skapa en känsla av människans (mitt, motivets) inre genom såväl motivets avbildning som inramningen i den yttre miljön. Och de gör det med stor originalitet.

Jag återkommer till ämnet. Fotografiet är från ett tunnelbanetåg på väg in mot Kista januari 2010.

(50 mm, f/1.8, 1/40 s, ISO 800)

One response to “Spegling”

  1. […] Människor i motivet gör ofta en stark berättelse. En människas ansikte och ögon kan vara en berättelse i sig; om livet, känslor och erfarenheter. Att ta bilder på andra människor är en utmaning för mig. Jag har stor respekt för vad andra tänker och tycker (eller för deras integritet) och är inte särskilt utåtriktad själv. Miljöer och djur är på det sättet så mycket enklare att närma sig.   […]

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: