Språkvård

Bostadshus på Degerö, en holme och stadsdel i Helsingfors. Bostadsområdet uppfördes i syfte att bevara svenska som ett levande språk i stadsdelen, genom att upplåta bostäderna till just finländare med svenska som modersmål – finlandssvenskar. Liknande projekt genomfördes i andra stadsdelar i Helsingfors. I Sverige har vi under stora delar av 1900-talet motarbetat inhemska språk utom svenskan. Men idag finns 5 erkända minoritetsspråk: finska, meänkieli/tornedalsfinska, jiddisch, samiska och romani chib. 

Samtidigt som dessa minoritetsspråk nu får en stärkt ställning i det offentliga livet, lever vi fortfarande kvar i en bild där koncentration av etniska grupper i bostadsområden ses som ett problem. Vi kan istället ta till oss att språk är en bärare av kultur och mänsklig erfarenhet och att dessa öar av språk kan bli en stor möjlighet för Sveriges utveckling under lång tid.

Fotograferat 6 december 2009 mitt på dagen.

(38 mm, f/5, 1/50 s, ISO 400)

One response to “Språkvård”

  1. […] in mot gård på Degerö i Helsingfors, 6 december mitt på […]

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: