Vårtecken

Snösmältningen ger gatumiljön speciella grafiska kvalitéer. Kontrasten mellan snö och barmark. Mellan ännu fuktig och upptorkad asfalt.  Kornigheten i grus och smuts som ligger inblandat i snön eller utspridd på asfalten. Föremål som har dolts i snön och som nu kommer fram. En mulen dag som den här går färgskalan i dova, monokroma toner. Allt som har lite färg sticker ut.

Det här inlägget är lite annorlunda. 4 fotografier istället för 1, som det hittills varit. Dessutom rätt ur kameran utan efterbehandling – förutom förminskningen som bloggprogrammet gjort.

Jag har fixerat min 18-55 mm zoom på 35 mm med tejp. Det blir ungefär som ett 50 mm normalobjektiv på en småbildskamera. Jag kör allt manuellt och tar fotografier som jag snabbt komponerar och exponerar.

I vissa genrer är autenticiteten mycket viktig; särskilt i de dokumentära, som gatufotografi, fotojournalistik och naturfotografi, för att ta några exempel. Man får inte göra vad som helst efter exponeringen. Tekniken spelar viss roll; om det är positiv diafilm, negativ film som måste kopieras, digitala bilder i råformat eller jpeg.

Inom konstfotografi är ibland efterbehandlingen viktigare än exponeringen – det är i mörkrummet som det verkliga skapandet sker. Originaliteten är viktigare än den fotografiska autenticiteten. Ändå kommer man aldrig ifrån att det är just den autentiska återgivningen som kvalitativt skiljer fotografin från andra bildkonster.

Att ta bilder som jag gjort här har en annan aspekt. Processen från kameran till publiceringen blir snabbare. Å andra sidan måste jag ha klart för mig vilken nivå av bildskärpning, kontrast, färgmättnad och färgbalans jag vill ha. Med det digitala råformatet, som jag vanligen arbetar med, sparas det obearbetade sensordatat och jag kan göra om de valen i efterhand i det digitala mörkrummet.

Jag är en sökare (häpp!) och vill pröva lite eller mycket av varje. Motiv, genrer och metoder.

Samtliga bilder är tagna 27 mars vid lunchtiden.

(35 mm, f/6.3 – f/11, 1/125 – 1/160 s)

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: