UtvägarSamtliga bilder är konverterade till svartvit med tillägg av korn i efterbehandlingen. Stativ och rörelse har använts. 13, 14 & 15 juni på eftermiddagen och kvällen.

(135-200 mm, f/2.8-f/32, 1/250 s – 4 s)

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: