Det personliga naturfotografiet

(Fragment III b)

Naturfotografen Terje Hellesø har utmanat de som besöker hans blogg att skriva ett inlägg på ämnet “Det personliga naturfotografiet”, och att dessutom skicka ett eget exempel på ett personligt naturfotografi till honom, för publicering på hans blogg. Här har jag skrivit vad jag tänker om detta ämne.

_________

Naturfotografi – fotografier av vilda växt- och djurarter i deras naturliga miljö. Fotografier av naturliga miljöer. En ganska stor glidning mot kulturmiljöer eftersom helt orörd skog, mark och vatten är sällsynt, och mänsklig aktivitet är en viktig förutsättning för många arters utbredning. Vi känner lätt igen ett naturfotografi och upprepningarna av motiv och teknik är oändligt fler än originalen.

Personligt – många eller alla praktiserande fotografer utvecklar över tid en mer eller mindre tydlig personlig stil i val av motiv, miljöer och fotografisk teknik. En driven personlig, originell stil skiljer en fotografs bilder från andras och ger igenkännande hos betraktaren.

I en mening är ett personligt naturfotografiet ett fotografi där fotografens handlag satt sitt spår i bilden. Men jag tycker att betydelsen är större än så. Ett naturfotografi avbildar ett yttre landskap. Ett personligt naturfotografi avbildar (också/i första hand) ett inre landskap. Naturmiljön, artindividerna och deras relation till varandra förvandlas från att vara betraktade objekt till att bli berättande subjekt.

Ett personligt naturfotografi säger oss något om fotografen och om oss själva snarare än om motivet. Det blir en katalysator som plockar fram känslor, minnen och erfarenheter som vi bär inom oss. Ett personligt naturfotografi blir med nödvändighet otydligt, eftersom vi aldrig kan kliva in i fotografens kropp och eftersom bilderna formas i vår egen. Verket skapas på nytt hos varje betraktare och för en del  passerar det förbi utan avtryck eller förståelse.

Om jag ska göra ett medvetet personligt naturfotografi bör jag leta inom mig själv efter det som jag vill/behöver/måste uttrycka och försöker sedan att hitta sätt att använda naturen och den fotografiska tekniken som hjälpmedel för att nå fram till uttrycket. Men minst lika ofta kommer nog det personliga naturfotografiet ur ett omedvetet igenkännande eller en känsla som uppstår i mötet med naturen, och som jag försöker fånga just då, efter bästa förmåga.

Det personliga naturfotografiet skiljer sig i princip inte från ett personligt gatufotografi, porträtt eller stilleben, förutom på det sätt att naturen  har djupt gående länkar till grundläggande känslor hos många människor. Naturen ger ett gemensamt igenkännande av erfarenheter och intryck och fungerar som en spegel för vårt inre.

Ett personligt naturfotografi berättar i första hand inte om naturen, det berättar om människan.

_________

Fotograferat med kamerarörelse under exponeringen. Arrangerad.

(50 mm, f/4, 1/15 s)

3 responses to “Det personliga naturfotografiet”

  1. Välskrivet, välformulerat och inte minst ett intressant inlägg! :)

  2. Tydligt formulerat. Mycket bra skrivet!

    Din blogg är en ny upptäckt och det är hedrande att se mitt namn bland dina länkar.

  3. […] MATHIAS LAITILA KÄLVEMARK – ”Fragment III a” […]

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: