Love Stockholm II

Spannet är stort mellan olika yttringar av mänsklig kultur. Stockholms stads enda frigående grisar, på Järvafältet. Mycket trevliga och sällskapliga. 21 augusti vid halvtvåtiden.

(55 mm, f/13, 1/100 s)

2 responses to “Love Stockholm II”

  1. […] försök att fånga ett vilt däggdjur och Kista Science Tower (Kistatornet) i samma bild. Se även denna, med tama […]

  2. […] försök att fånga ett vilt däggdjur och Kista Science Tower (Kistatornet) i samma bild. Se även denna, med tama […]

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: