Tillsammans

Jag har anmält mig till föreningen Förenade Naturfotografer. Därför att naturen är viktig för mig och för att jag tror att vi som fotograferar naturen ser den på ett sätt som man inte gör annars. Från minsta detalj i en levande organism upp till det vidaste landskap. Med utmaningen att ordna naturen i en bild och samtidigt försöka söka ut känslor, budskap och mening; börjar man snart låta sig själv vävas in i det man ser och upplever; och ser kanske sig själv speglas i former och liv. Ensam med kameran i naturen kan man möta sig själv. Att värna  naturen och det som finns där blir lika naturligt som att värna sig själv och de man bryr sig om.

Förenade Naturfotografer är en bred och inbjudande organisation som håller på att gro ur sitt frö och som inte kräver mer än just en fotografisk relation till naturen. Det ska bli kul att se den växa upp.

Bilden ovan är från trakten av Tumba, söder om Stockholm. 22 augusti vid tvåtiden.

(300 mm, f/4.5?, 1/1000 S)

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: