Järn


Jag vill ha din ryggrad här
Fäst den i mig

(ur Kräm (så nära får ingen gå), Kent)

4 responses to “Järn”

  1. […] jag satt en titel och kompletterat var och en av de tre bilderna med ett citat från en sångtext (Järn, Chainges, Kedjebro). Syftet har varit att styra in betraktarens tolkning på en väg som jag […]

  2. […] jag satt en titel och kompletterat var och en av de tre bilderna med ett citat från en sångtext (Järn, Chainges, Kedjebro). Syftet har varit att styra in betraktarens tolkning på en väg som jag […]

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: