Kedjebro


When darkness comes
And pain is all around

(ur Bridge over troubled water, Simon & Garfunkel)

2 responses to “Kedjebro”

  1. Att stanna kvar vid ett och samma motiv och arbeta med det kan blir så här spännande! Tycker om formen, färgen och symboliken. :)

  2. […] och kompletterat var och en av de tre bilderna med ett citat från en sångtext (Järn, Chainges, Kedjebro). Syftet har varit att styra in betraktarens tolkning på en väg som jag själv har gått. […]

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: