Utan titel

Ännu en bild på samma motiv. Författaren, bildaradioproducenten mm Göran Segeholm talar i sin bok Konsten att ta vinnande bilder om att bilder kan vara öppna eller slutna. Det här är enligt min mening en mycket öppen bild. Det innebär att innehållet ligger väldigt mycket i betraktarens ögon; bilden kan läsas och tolkas på många olika sätt: konkret, symboliskt, genom att utläsa mönster i det abstrakta etc. När jag för några dagar sedan publicerat varianter på motivet har jag satt en titel och kompletterat var och en av de tre bilderna med ett citat från en sångtext (Järn, Chainges, Kedjebro). Syftet har varit att styra in betraktarens tolkning på en väg som jag själv har gått.  Fortfarande är bilderna öppna, men inte lika öppna som om jag skrivit en analytisk eller beskrivande text om respektive bild. Det hänger bland annat på om betraktaren känner till och har någon relation till den musik och text som citaten är hämtade ur.

Jag har funderat mycket på det här med bildtolkning de senaste veckorna. Det vore kul att få höra hur andra läser just den här bilden. Posta gärna en kommentar! Bilden har för övrigt placerat sig som “bubblare” i Terje Hellesøs återkommande bedömning av inskickade bilder; Veckans bild.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: