Varg

Vargen ovan är fotograferad av Terje Hellesø som jag har lärt mig ett och annat om fotografi av. Jag sprider gärna hans budskap vidare. För att vi ska få en livskraftig vargstam i Sverige måste vi stoppa licensjakten som infördes i år,  låta fler vargar vandra in och stammen växa till sig betydligt. Jag hoppas att regering och riksdag tar sitt förnuft till fånga, tar sin utgångspunkt i vetenskaplig grund och förändrar vargpolitiken inför det kommande året. Varg och andra rovdjur är viktiga pusselbitar i den biologiska mångfald som tjänar både människan och naturen på många olika sätt.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: