Kulturnämnd II

Sedan början av året har jag ett kommunalpolitiskt förtroendeuppdrag i Stockholm stads kulturnämnd, som ersättare för Folkpartiet liberalerna. Viktigt och roligt. För snart en månad sedan fick vi en utbildningsdag kring verksamheten. Den började på Kulturhuset.

Kulturhuschefen står på Plattan-planet, öppet från kl 8 varje morgon för den som vill fika och läsa böcker. Kulturhuset är för övrigt en av landets viktigaste institutioner för fotografisk bildkonst.

I Klarabiografens salong berättade verksamhetsansvariga om visioner och planer. Några funderade på hur vi bättre ska nå ut till de som mest behöver kultur och bildning. Några brann för sina uppgifter och sina uppdragsgivare. Jag tror att man ska fundera på vad de behöver, de som vi ska nå ut till; och att ett brinnande engagemang är ett bra sätt att hitta dit.

Ekologisk lunch mm på plan 2.

Sista handen läggs vid den nya biblioteksavdelningen TioTretton. Hit är man skyldig att ta sina barn i den åldern, 10-13 år; böcker och datorer, matstudio och medialabb med platser att vända sig inåt i och andra att vända sig utåt från. Vuxna kan hänga i Serieteket utanför.

Från Kulturhuset tog vi buss till gasverksområdet i Hjorthagen, där det planeras nya bostäder och finns planer på spännande kulturverksamhet i de fina tegelbyggnaderna. Först måste några ytterst hälsovådliga giftrester hanteras. Exploateringskontoret ansvarar för utvecklingen av området.

Efter några vändor fick vi gå in i ett tomt regenerationshus, där man renade järnmalm som använts för att få bort kvicksilver från den koks som förr varit råvara för gasproduktionen.

En fotogenisk plats som som ännu bär spår av tiden.

Dagen avslutades på Stockholms Stadsmuseum, som på den tiden det var stadshus, och hade egen krog, gästades av Bellman. Idag är det utgångspunkt för guidade Millennie-vandringar i Stieg Larssons litterära fotspår.

Fotograferat torsdagen den 24 februari. Det blir kanske mer om kulturnämnden framöver på bloggen, inte minst sådant som rör fotografi.

(D40, 18-55 mm)

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: