Söndag förmiddag

Liljevalchs vårsalong är förlängd till och med söndagen den 3 april. Gå dit och se en skön blandning av verk som lockar fram åsikter och tankar. Mina barn, 7 och 9, tyckte utställningen var minst lika rolig och spännande som jag själv. Nere i källaren visas konst skapad av barn- och ungdomar, bland annat ett par starka självporträtt av elever från Ärvingeskolan i Kista.

På Vårsalongen finns en del fotografisk konst, men också teckningar och målningar gjorda med nära fotografisk realism. Som Joakim Johanssons The Exhibition som syns på översta bilden, eller Fredrik Forslinds Interiör. Just nu visar Kulturhuset en utställning med Gregory Crewdson, som arbetar med extremt arrangerade fotografier. Man kan ju fundera på fotografiets unika egenskap att återge verkligheten, jämfört med den handgjorda bildkonsten, och hur de växelverkar varandra.

Bland fotografierna på Vårsalongen vill jag omnämna Alexandra Bratts triptyk Dimmig och Krister Ragnes diptyk Farsta, som bägge med bleka färger förmedlar känslor till mig om förgänglighet, utanförhet och ovisshet. Men framförallt Caleb Eike Smiths två verk; Untitled och Don’t Mind This Strange Little World med flickor/unga kvinnor som betvingar gravitationen i ett ingemansland mellan ljus och mörker.

(Finepix F30)

One response to “Söndag förmiddag”

  1. […] verk; bildkonst, video, skulpturer och installation. Mindre format och lite mindre pretentiöst än Liljevalchs, men alltid lika oslagbart nära oss som bor i stadsdelarna kring Järvafältet. Pågår till 1 […]

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: