Fotogram

Projicering av bild av transperent föremål med solljus mot konkav yta. Möjligen diskvalificerat som äkta fotogram eftersom exponeringen skett indirekt med digital sensor och inte på det bestrålade underlaget.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: