Ljuder kyrka

Utsnitt från kyrkans interiör i dagsljus. Kameran inställd på svartvitt och justerad ljus och kontrast i efterbehandlingen.

(D300, 50 mm, f/2)

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: