Att gära

Ett erfaret arbetslag reser en ny gärdsgård (gärar) vid hembygdsmuséet i Ljuder. Fotograferat på förmiddagen den 15 juli.

(D300, 24 mm/50 mm)

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: