Helsingfors

Kopierat, skannat och digitalt efterbehandlat. Övre bilden; “Regent” av Mary Sibande samt “Mannerheimstatyn” av Aimo Tukiainen. Nedre bilden; utsnitt från järnvägsstationen i Helsingfors, ritad av Eliel Saarinen.

(FE, Tri-x, 24 mm)

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: