Tjugofjärde december

Det här är den sista av tjugofyra bilder från utställningen Öppningar/Utvägar (Exits/Options).
De övriga tjugotre har publicerats här på bloggen varje dag sedan den första december.
Tack för besöket och God Jul!

/Mathias LK

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: