2 thoughts on “2014:84

  1. Tack, jag har pressat ljuset och färgerna. Jag vill minnas att det var så mörkt att himmel och jord började smälta samman i omättade nyanser. En igenväxt skogssjö i sydöstra Småland med ett mycket rikt fågelliv.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s