2 thoughts on “2015:35 (the beach)

  1. En bild som berör.
    Det finns flera sätt att se på den…
    Utanförskap och utsatthet
    Vara annorlunda och “sticka ut” i mängden
    Att vara beundrad…

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s