Tjörn

Inifrån och omkring Nordiska Akvarellmuséet på Tjörn. Just nu med en mycket sevärd utställning med den tyske expressionisten Emil Nolde. Man kan fundera på varför man ska ha ett särskilt museum för akvareller. Och i så fall varför ett särskilt museum för fotografier? Roland Barthes försöker utreda fotografiets särart i förhållande till andra konstarter i klassikern Camera Lucida; boken har börjat bra. Stilen påminner om Umberto Ecos, vilket är ett gott tecken.

(D40, 18-55 mm)

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: