Tjörn

Inifrån och omkring Nordiska Akvarellmuséet på Tjörn. Just nu med en mycket sevärd utställning med den tyske expressionisten Emil Nolde. Man kan fundera på varför man ska ha ett särskilt museum för akvareller. Och i så fall varför ett särskilt museum för fotografier? Roland Barthes försöker utreda fotografiets särart i förhållande till andra konstarter i klassikern Camera Lucida; boken har börjat bra. Stilen påminner om Umberto Ecos, vilket är ett gott tecken.

(D40, 18-55 mm)