Äpplen

They are a proof that something was there and no longer is. Like a stain. And the stillness of them is boggling. You can turn away but when you come back they’ll still be there looking at you.

Diane Arbus, 1971

Citatet ovan är en bra sammanfattning av del II av Roland Barthes Camera Lucida (1980). En bok om vad som är fotografiets essens i förhållande till andra konstformer. Åtminstone så som jag förstod den engelska översättningen (Vintage 2000). Den första delen skulle jag sammanfatta ungefär att fotografiet har den egenskapen att det kan fånga aspekter, detaljer, av verkligheten som kan starkt beröra oss (“punctum”), men på ett mycket personligt plan, och helt utan samband med bildskaparens, fotografen avsikt (“studium”). Mitt “punctum” är inte ditt “punctum” o s v. Så som jag förstod det; och jag tappade bort mig i varannan mening.

(D300, 24 mm)

8 responses to “Äpplen”

  1. […] mer sällan i målad konst; sådant som kan utgöra ett punctum för att tala med Barthes (se tidigare inlägg). Men vetskapen om att varje yta ändå medvetet fästs vid bilden av konstnärens hand får i […]

  2. Fantastiskt att detta gamla och tidvis helt ovårdade träd fortfarande ger skörd. Å andra sidan producerar Åkeröäpplets moderträd fortfarande frukt trots att det planterades 1759.

    Vårt eget Åkeröträd är knappt tio år gammalt men gav cirka 15 äpplen i år. Man känner den långa sörmländska historien i varje tugga.

  3. That first picture is amazing. :) Great job.

  4. Thanks again. A very old apple tree in the south of Sweden. Occassionally it carries some fruits, often when no one is there to harvest or photograph.

  5. What do the apples taste like? Are they sweet or sour?

  6. I recommend you to read the Emigrant series of Swedish author Vilhelm Moberg. http://en.wikipedia.org/wiki/Vilhelm_Moberg#The_Emigrants_Series_2 . Not only does he beautifully describe of the properties and meaning of apples from this area, it is also a great story and piece of American and Scandinavian history. :)

  7. Great, I’ll look into it. :) Thanks Mathias.

  8. […] mer sällan i målad konst; sådant som kan utgöra ett punctum för att tala med Barthes (se tidigare inlägg). Men vetskapen om att varje yta ändå medvetet fästs vid bilden av konstnärens hand får i […]

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: